Vés enrere L'entorn físic en què es desenvolupen els alumnes pot ser rellevant per a l'aprenentatge col·laboratiu

L'entorn físic en què es desenvolupen els alumnes pot ser rellevant per a l'aprenentatge col·laboratiu

L'efecte de la forma de les taules en la interacció social i en els patrons de participació és la qüestió que es van plantejar resoldre membres del DTIC per a alumnes de primària i d'universitat. Presenten els seus resultats en un article publicat el 30 de juny al British Journal of Educational Technologies.

16.07.2020

Imatge inicial

Els efectes de l'entorn físic sobre el comportament dels alumnes en tasques col·laboratives de resolució de problemes és un tema poc conegut. Un estudi dut a terme per membres dels grups de recerca Interactive and Distributed Technologies for Education (TIDE)  i SIMBIOsys, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, juntament amb membres de la Universitat de Malmö (Suècia), s'ha acostat a aquesta qüestió des de l'analítica d'aprenentatge multimodal, utilitzant nous conjunts de dades, per estudiar com les formes de les taules compartides afecten el comportament dels alumnes quan col·laboren entre ells, en termes de patrons de participació   d'interacció social física.

L'equip d'investigació d'aquest estudi el componen Milica Vujovic, Davinia Hernández-Leo, del grup TIDE, Simone Tassani, del grup  SIMBIOsys i Daniel Spikol de la Universitat de Malmö (Suècia). El 30 de juny van publicar els seus resultats en un article a la revista British Journal of Educational Technologies.

En alumnes de primària, l'ús de taules rodones (enfront de taules rectangulars) condueix a nivells més alts de participació. En estudiants universitaris en canvi aquesta mateixa qüestió sembla tenir un impacte més limitat

"Les nostres troballes recolzen investigacions prèvies que destaquen la importància d'estudiar el paper de l'entorn físic com a element del disseny d'aprenentatge i el potencial de l'analítica d'aprenentatge multimodal per abordar aquests estudis", indiquen els autors.

La investigació presentada en aquest treball estudia el comportament dels alumnes considerant la interacció potencial amb aspectes contextuals (nivell d'educació) i decisions de disseny d'aprenentatge (mida del grup). En el procés d'anàlisi, els autors distingeixen tres variables independents (forma de la taula de treball, nivell d'educació i mida del grup) i tres variables dependents (nivell de participació, distància entre estudiants i rang de moviment). Les dades van ser obtingudes mitjançant un sistema de captura de moviment i enregistraments de vídeo.

L'anàlisi de les dades mostra diferències significatives pel que fa a la relació entre la mida del grup i la distància entre els estudiants, però no hi ha evidència substancial que la mida del grup afecti el nivell de participació.

En el cas dels estudiants de primària, els resultats mostren que l'ús de taules rodones (enfront de taules rectangulars) condueix a nivells més alts de participació. En canvi, per als estudiants universitaris, les diferents formes de taula semblen tenir un impacte limitat en els seus nivells de participació en la resolució col·laborativa de problemes.

Aquestes troballes recolzen investigacions anteriors que destacaven la importància d'estudiar el paper de l'entorn físic com a element del disseny d'aprenentatge i el potencial de l'analítica d'aprenentatge multimodal per abordar aquests estudis.

Treball de referència

Milica Vujovic, Davinia Hernández-Leo, Simone Tassani, Daniel Spikol (2020), "Round or rectangular tables for collaborative problem solving? A multimodal learning analytics study", British Journal on EducatioalTechnology,30 de juny, https://doi.org/10.1111/bjet.12988

Multimèdia

Perfils dels protagonistes:

Davinia Hernández-Leo
Simone Tassani

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació