Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Últimes actualitzacions respecte als permisos de residència d'estrangers i TIEs caducats durant l'estat d'alarma

Últimes actualitzacions respecte als permisos de residència d'estrangers i TIEs caducats durant l'estat d'alarma

Us informem que la setmana passada es va publicar al BOE l'ordre sobre els permisos de residència/estada i les targetes d'identitat d'estrangers caducats. Us fem un resum dels punts principals que s'han de tenir en compte:

25.05.2020

 

 
  • Les autoritzacions temporals que van caducar, quedaran automàticament prorrogades, sense necessitat d'emissió d'una resolució individual per a cadascuna d'elles per l'Oficina d'Estrangeria.
  •  La pròrroga automàtica s'iniciarà a l'endemà de la caducitat de l'autorització i s'estendrà fins que transcorrin sis mesos des de la finalització de l'estat d'alarma.
  • La validesa de la targeta d'identitat d'estranger la vigència de les quals ha expirat durant l'estat d'alarma, així com en els noranta dies naturals previs a la data en què es va decretar, es prorrogaran automàticament pel mateix període que les autoritzacions (sis mesos des de la finalització de l'estat d'alarma).
  • Els que es trobin a l'estranger podran entrar a Espanya amb la presentació del seu document de viatge vàlid i en vigor i la targeta d'identitat d'estranger caducada. 
Malgrat això, i tenint en compte les indicacions donades per la policia, com que que aquest reconeixement és a Espanya, per poder retornar els que es trobin a l'estranger caldria que confirmin amb la companyia aèria (pel control de documentació que fan) i, si són fora de l'espai Schengen i han de tenir control de duanes, amb les autoritats de fronteres del país des d'on viatgin. 
  • El període de l'estat d'alarma no computa a efectes dels 6 mesos màxims d'estada a l'estranger per a poder renovar el permís de residència temporal 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: