Vés enrere CS-Track estudiarà l’impacte i la rellevància de la ciència en la ciutadania

CS-Track estudiarà l’impacte i la rellevància de la ciència en la ciutadania

CS-Track, Expanding our knowledge on Citizen Science és un projecte que acaba de començar aquest desembre i que pertany a la convocatòria H2020.  Hi participa el grup de recerca TIDE amb Davinia Hernández-Leo com a investigadora principal a la UPF i dins un consorci de nou socis de set països.

12.12.2019

Imatge inicial

CS-Track, Expanding our knowledge on Citizen Science és un projecte que acaba de començar aquest mes de desembre 2019, que pertany a la convocatòria H2020 Science with and For Society (SwafS-2019-1) en què hi participa el grup de recerca TIDE, un grup de recerca centrat en la recerca de les Tecnologies i l’Educació del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF.

Conèixer les activitats de ciència ciutadana de manera integral per aprofundir i ampliar en el seu coneixement i en el seu impacte

El projecte té com a objectiu principal conèixer les activitats de ciència ciutadana de manera integral per aprofundir i ampliar en el seu coneixement i en el seu impacte. Com comenta Davinia Hernández-Leo, coordinadora de TIDE, “pensem que superar els obstacles que hi ha actualment per obtenir aquest tipus de coneixement repercutirà en què la societat, ciutadans i organitzacions se’n puguin beneficiar-se, en el sentit que aquestes activitats de ciència en societat es podran dur a terme de manera més eficaç i amb més freqüència”.

Aquest és l’objectiu del projecte CS-Track, que analitzarà l’impacte en un conjunt gran i divers d’activitats de ciència ciutadana,  recollint dades en la web del projecte, fent entrevistes a les persones implicades i també inspeccionant d’una manera més directa les activitats que ja s’estan duent a terme actualment.

Amb tota aquesta informació, es farà una anàlisi computacional de les dades sobre ciència ciutadana que es vagin recollint en la web del projecte, a les xarxes socials i als mitjans de comunicació social. L’anàlisi computacional dels continguts es complementarà i es combinarà amb enfocaments de l’àmbit de la recerca social mitjançant l’anàlisi i la triangulació multi-perspectiva.

Comprendre processos complexos, difondre bones pràctiques i formular recomanacions de polítiques basades en el coneixement,  adreçades a optimitzar la ciència ciutadana per convertir-la en un important factor positiu per a la societat i l’economia

“La nostra anàlisi de dades es dirigirà tant a aspectes “propis” dels continguts com a desenvolupaments de les activitats de ciència ciutadana, com ara característiques operatives i d’organització, resultats científics, bones pràctiques, aprenentatge individual i col·lectiu, èxit de l’activitat, etc)”, afirma Hernández-Leo. “I també aspectes socials relacionats, com per exemple gènere, edat, diferències geogràfiques i socioeconòmiques; la ciència com a disciplina i el seu paper en la societat”, afegeix la coordinadora del projecte a la UPF.

Això permetrà els investigadors comprendre processos complexos, difondre bones pràctiques i formular recomanacions de polítiques basades en el coneixement,  adreçades a optimitzar la ciència ciutadana per convertir-la en un important factor positiu per a la societat i l’economia de la Unió Europea, per a la qual cosa el projecte tindrà una durada de 36 mesos, i comptarà amb un consorci de nou socis provinents de set països.

Multimèdia

Perfils dels protagonistes:

Davinia Hernández Leo

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació