HPC

El SNOW Linux Clúster està format per 15 nodes de computació, 11 dels quals tenen quatre processadors de 16 nuclis per node, i els 4 nodes restants tenen dos processadors de quatre nuclis cadascun, per a un total de 736 nuclis. Està configurat amb 3144Gb de memòria total i 13TB d'espai en disc NFS, encara que es pot afegir més emmagatzematge de manera transparent. El seu cim teòric de rendiment informàtic, segons les especificacions del fabricant, té la capacitat de 8490 Gflops.

Aquest clúster té com a objectiu proporcionar suport de càlcul d'alt rendiment a tots els membres del DTIC. Si sou un membre del DTIC o esteu treballant d'alguna manera en qualsevol dels projectes de recerca del DTIC, podeu utilitzar SNOW.

 

http://hpc.dtic.upf.edu/