Curs 2022-23

ATENCIÓ: Els estudiants podeu consultar els vostres horaris personals a la secretaria acadèmica del Campus Global. Veureu totes les assignatures matriculades encara que siguin de diferents cursos.

Per a una consulta puntual d'una o més assignatures, podeu fer-ho aquí.

IMPORTANT ALUMNES DE NOU INGRÉS: Dins de cada grup de teoria els alumnes us subdividiu en grups de pràctiques i grups de seminari.
Els grups de pràctiques es coneixen com P101, P102, P201, etc. Els grups de seminari són S101, S102, S103, S104, P201, etc. (el primer dígit indica a quin grup de teoria pertany).

La primera setmana tindreu classes del grup classe (teoria) i també de grups de pràctiques i de grups de seminari. En els següents documents podeu veure de quin grup de pràctiques i de seminari sou:

Grup 1 (anglès)    Grup 2 (català/castellà)    Grup 3 (català/castellà)

Pots consultar el teu número de NIA i el grup al que pertanys a l'imprès de matrícula:

 

Als horaris podeu consultar per a cada grup de teoria, pràctiques o seminari, on i quan teniu classe: Horaris del curs 2022-23