A partir del proper curs, la UPF t'ofereix estudiar les enginyeries TIC completament en anglès!

A l’Escola Superior Politècnica estem convençuts que estudiar tot un grau en anglès pot ser un tret diferencial i una competència addicional al currículum dels graduats, que els permetrà estar millor posicionats a l’hora de buscar feina i disposar d’una clara projecció internacional. Per aquest motiu volem ser la primera universitat pública catalana en oferir la possibilitat d’estudiar tres graus d’enginyeria completament en anglès.

Així doncs, a partir del curs 2016-17 s’obrirà un grup a cada assignatura del Pla d’estudis on tota la docència serà impartida completament en anglès (teoria, practiques, seminaris, exercicis, exàmens,...).

L’Escola ofereix un grup de primer curs en anglès amb 80 places, comú a les titulacions d’Enginyeria Informàtica, Enginyeria en Xarxes de Telecomunicació i Enginyeria en Sistemes Audiovisuals. Per accedir a aquest grup s’haurà de sol·licitar per escrit en  el moment de formalitzar la matrícula.

En el cas que hi hagi més sol·licituds que places, aquestes s’atorgaran per ordre amb el criteri de la nota d’admissió als estudis.

No es demana cap requisit obligatori, ni es farà cap prova de nivell eliminatòria als alumnes que demanin accedir al grup d’anglès. Tanmateix, es recomana tenir un nivell equivalent a un B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (equivalent aproximadament al First Certificate in English).

Un cop iniciat el curs, l’estudiant haurà de mantenir-se en el grup d’anglès de totes les assignatures fins a finalitzar el trimestre. Només es permetrà canviar als grups de català i castellà, en els trimestres següents.

 

https://portal.upf.edu/web/etic/graus