Apunta’t a estudiar Enginyeria Biomèdica a la Pompeu!

 

 

L'enginyeria biomèdica (EBM) és una disciplina jove i apassionant per aquelles persones atretes per la tecnologia, la ciència, la biologia i la medicina. Com defineix el “National Institute of Health” dels Estats Units d’Amèrica, l’enginyeria biomèdica integra principis de la física, la química, les matemàtiques, la informàtica i l'enginyeria per estudiar la biologia, la medicina, el comportament i la salut.

Essent una disciplina relativament recent, encara hi ha un cert desconeixement del rol d’un/a enginyer/a biomèdic/a. L’elevat caràcter multidisciplinari i heterogeni d’aquest camp, amb una enorme varietat de sortides professionals (des de recerca en un laboratori a gestió de projectes, passant pel desenvolupament de software, entre moltes d’altres possibilitats), també influeix en aquesta certa confusió.

De manera general, un enginyer/a biomèdic/a té com a tasca principal resoldre problemes mitjançant eines tecnològiques (e.g dissenys, models, etc.), com qualsevol altre enginyer/a, però en aquest cas problemes relacionats amb la biomedicina. Per aconseguir aquest objectiu, són necessaris els següents coneixements:

 • (A diferència de la biologia i la medicina) Una bona base en les disciplines tradicionals de les enginyeries com la matemàtica, física, química, informàtica, processament de dades;
 • (A diferència d’altres enginyeries) Una bona base en ciències de la vida, és a dir en biologia i medicina, incloent-hi fisiologia humana i biologia molecular de la cèl·lula, entre d’altres;
 • Competències per treballar en un entorn multidisciplinari, incloent-hi metges, biòlegs, enginyers, físics, informàtics, economistes o comunicadors, entre d’altres;
 • Alta motivació i creativitat per fer front a nous reptes constantment i estar actualitzat en un camp amb un progrés continu i exponencial.

El grau en Enginyeria Biomèdica (GEBM) a la UPF té una estructura i un funcionament al voltant d’aquests punts, aprofitant la posició líder de la universitat i els seus centres de recerca associats a l’enginyeria i a la biomedicina en un context nacional i internacional. L’alta qualitat del grau EBM-UPF ha estat confirmada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) de Catalunya, que li va atorgar l'any 2016 la qualificació de progrés en excel·lència, essent el primer i l'únic a la ciutat de Barcelona en el nostre camp. Les característiques principals del GEBM es descriuen a continuació.

Característiques principals del grau EBM a la UPF

Docència pública, de qualitat i personalitzada 

El nombre d’estudiants per classe és petit (al voltant de 40 alumnes per classe), fet que permet un seguiment i suport individualitzat, així com una estreta relació professorat-alumnat. Això és especialment important a la segona meitat del grau, on cada estudiant “personalitza” el seu grau, escollint les assignatures optatives, les pràctiques i el Treball Fi de Grau (TFG) que li interessen més, sempre amb l’ajuda i guia dels tutors individuals i els coordinadors del grau. 

Més del 50% dels crèdits s’imparteixen en anglès

La Universitat Pompeu Fabra té una clara política pel multilingüisme. En el cas del grau d’EBM, hi ha una aposta per l´ús de l’anglès com a eina comunicativa de treball, necessària per tot a enginyer en aquest camp. Així la majoria d’assignatures al tercer i quart cursos són en anglès (només una assignatura troncal es fa en català/castellà). Igualment, la llengua anglesa s’introdueix progressivament durant els dos primers anys, amb aproximadament 1/6 i 1/3 part dels crèdits en anglès al 1r i 2n curs, respectivament. (veure)

Múltiples itineraris i flexibilitat per a un grau individualitzat

Una de les característiques principals i diferenciadores del grau EBM-UPF respecte d’altres és la gran flexibilitat donada a l’alumne perquè esculli el seu recorregut, seguint els seus interessos. Creiem firmament que l’EBM és un camp altament heterogeni i multidisciplinari que pot acollir perfils complementaris amb motivacions molt diferents. Així, l’estructura del grau EBM-UPF inclou un gran nombre de crèdits d’assignatures optatives (40 crèdits ECTS) cobrint moltes disciplines de l’EBM, essent l’alumne qui decideix quines vol estudiar, sempre aconsellat pel seu tutor individual i els coordinadors del grau. Aquest apoderament de l’alumne li permet conèixer amb més detalls aquells aspectes de l’EBM que més li interessa, assegurant un alt grau de motivació. Per aconseguir aquest propòsit, s’ofereixen una desena d’assignatures optatives pròpies del grau (veure), totes altament relacionades amb la recerca que realitzen diferents grups d’investigació en EBM a la UPF. A més a més, els alumnes del grau EBM-UPF poden cursar assignatures d’altres graus de la UPF, com del grau de Biologia Humana, Medicina, Economia o les diferents Enginyeries TIC, aprofitant el caràcter altament multidisciplinari de la UPF. Per exemple, un alumne més interessant al vessant enginyer de l’EBM pot escollir assignatures sobre aprenentatge automàtic (“Machine Learning”), grans dades (“Big Data”) i el seu tractament, programació, bioinformàtica o visió 3D, entre d’altres. Per altre costat, un altre alumne pot escollir un perfil d’assignatures de la branca de la Biologia, al voltant de la virologia, genètica, biologia del desenvolupament o neurociència, entre d’altres.

Un altre avantatge d’aquest alt nombre de crèdits d’assignatures optatives al grau EBM-UPF és la facilitat perquè els alumnes marxin a l’estranger amb convenis d’intercanvi (Erasmus a Europa o convenis bilaterals a d’altres continents), ja que les convalidacions de crèdits són pràcticament automàtiques. Així els alumnes EBM-UPF poden fer estades internacionals durant el tercer i quart curs (no són excloents) a algunes de les més prestigioses universitats arreu del món. Finalment, malgrat l’alta dedicació i treball que demana el grau EBM-UPF, la flexibilitat del pla d’estudis permet combinar-los amb d’altres feines, incloent-hi pràctiques en entorns professionals de l’àmbit de la tecnologia sanitària.

Estreta relació entre docència i recerca a la UPF

La recerca és un dels pilars principals de la UPF, reconeguda internacionalment com una universitat jove orientada a una investigació d’excel·lència. L’àmbit de l’EBM no és una excepció i l’entorn UPF acull grups de recerca amb investigadors de renom i líders en els seus camps, molts guardonats amb les més prestigioses beques (e.g. ERC, ICREA) i coordinadors de grans projectes de recerca. La qualitat de la recerca en EBM a la UPF es veu reflectida en el fet que les dues Unitats de Coordinació Acadèmica de la UPF gestionant el GEBM-UPF (Ciències de la Salut i de la Vida,  Enginyeria i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) han estat recentment acreditades com Unitats d’Excel·lència María de Maetzu pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. A més a més, la UPF té establides aliances estratègiques importants amb els instituts d’investigació del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), afiliats a la UPF, com el Centre de Regulació Genòmica, l’Institut d’Investigació Mèdica Hospital del Mar (IMIM) o la Fundació Pasqual Maragall (FPM), entre d’altres.

Els alumnes del grau EBM-UPF aprofiten àmpliament aquest excel·lent entorn de recerca, amb investigadors de qualitat impartint classes en assignatures (optatives) relacionades a la seva recerca, i fent pràctiques i treballs de fi de grau en els seus grups, formant part de projectes d’investigació en curs. A més a més, l’extensa xarxa de contactes científics i empresarials d’aquests investigadors possibiliten estances dels alumnes en entorns professionals de l’EBM molt prestigiosos arreu del món. Finalment, molts d’aquests col·laboradors donen seminaris al grau EBM-UPF, fent conèixer a l’alumnat la investigació puntera en EBM realitzada en els centres de recerca locals i internacionals, com per exemple:

 • Centres de recerca locals: Barcelona Supercomputing Centre (BSC), Centre de Regulació Genòmica (CRG), Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC), Fundació Pasqual Maragall (FPM), Centre of Brain and Cognition (CBC), International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)
 • Investigadors internacionals (per Skype): King’s College London, Politecnico di Milano, Universitat de València, Inria Sophia-Antipolis

Elevada presència de professionals de l’assistència i tecnologia sanitària

El grau ofereix l’oportunitat d’interaccionar amb un gran nombre de professionals sanitaris, especialment de l’Hospital del Mar. Metges de la Facultat de Medicina de la UPF, especialistes de diferents serveis, imparteixen classes al GEBM, ensenyant matèries com fisiologia i pato-fisiologia humana. A més a més, els alumnes més interessats en els entorns hospitalaris poden cursar una assignatura optativa (Medicina Clínica), on realitzen un rotatori per diferents departaments de l’Hospital del Mar, assistint a operacions en el quiròfan, coneixent la instrumentació necessària i, en general, la importància de la tecnologia a un hospital i els múltiples rols possibles d’un/a enginyer/a biomèdic/a. Així, un alumne GEBM-UPF pot arribar a passar al voltant d’unes 70 hores presencials en un entorn hospitalari. A més a més, molts d’ells realitzen les pràctiques professionals i/o el treball fi de grau durant uns quants mesos a un servei d’un centre sanitari, què els hi permet aprendre perfectament el seu complex funcionament i organització.

El coneixement del món sanitari es completa en el GEBM-UPF amb una gran participació de tot tipus (i mides) d’empreses del sector, representants de les quals vénen a impartir seminaris o, fins i tot, acullen els estudiants per fer visites a les seves instal·lacions. El ric teixit empresarial al voltant de l’enginyeria biomèdica al nostre entorn i l’estreta relació amb els membres de FENIN Catalunya (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria) permeten aquesta interacció empresa-universitat, que creiem molt positiva pels alumnes de cara al seu futur. Algunes d’aquestes empreses que col·laboren activament amb el GEBM-UPF són:

 • Boston Scientific, Medtronic, Sorin Group, Alma IT Systems, Ventura Medical Technologies, Biotronik, Apeiron Medical, Neuroelectrics, Biosense Webster, iVascular, Mobile World Congress (m-Health), Olympus, Matachana, Surgival, Galgo Medical, Materialise, Siemens Healthcare, MedComTech, Eodyne, Crisalix, Nanoarc, Mint labs, Quibim, New Born Solutions, IntelligentPharma, Avinent, Roche.

Un resultat positiu d’aquest fort lligam amb el món empresarial i fruit de la col·laboració entre les tres universitats impartint el GEBM a Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra), FENIN i el CataloniaBio & HealthTech clúster, ha estat l’organització del Fòrum de Talent en Enginyeria Biomèdica (FTEB) a partir del 2017, amb un enorme èxit de participació i promovent el coneixement mutu entre els alumnes dels GEBM i les empreses del sector sanitari.

Importància de les competències transversals, la gestió de projectes i l’emprenedoria

Les competències transversals com el treball en equip o la comunicació (oral/escrita) així com la gestió de projectes i l’emprenedoria són fonamentals per a un enginyer/a biomèdica/a. El grau GEBM-UPF les treballa a diferents nivells als diferents cursos. Respecte als aspectes de comunicació oral/escrita, a més a més d’una assignatura específica on es treballen els conceptes bàsics (però amb tasques amenes com realitzar vídeos de divulgació científica), moltes assignatures inclouen la presentació dels resultats de les pràctiques o de l’estat de l’art d’un camp de l’EBM davant els seus companys. Aquests exercicis preparen els alumnes per les tasques comunicatives més importants al grau com són la redacció i presentació de la feina realitzada durant el treball fi de grau, què han de fer-se en anglès i amb un exigent procés de revisió per part d’un tribunal d’experts en el tema.

En paral·lel, diverses assignatures, especialment als darrers dos cursos (e.g modelat d’òrgans i sistemes, dispositius mèdics), estan dissenyades seguint una metodologia d’aprenentatge basat en projectes, on equips d’estudiants treballen durant tot el trimestre desenvolupant solucions tecnològiques innovadores a problemes relacionats amb la salut, havent de presentar els avenços dels projectes cada dues setmanes i escrivint un informe final en el format d’un article científic que s’ha de presentar davant d’una audiència amb professionals de la salut.

Un altre dels aspectes clau que s’emfatitza al grau GEBM-UPF és la vessant empresarial i d’emprenedoria d’aquest camp, què considerem necessària per ajudar a fer créixer el teixit industrial en el nostre entorn. Per aconseguir-ho, com s’ha especificat anteriorment, nombroses empreses del sector participen en el grau per donar a conèixer el seu funcionament. Especialment valuoses són les xerrades d’empreses joves (e.g start-up’s, spin-off’s, com Apeiron Medical, Eodyne, New Born Solutions, Galgo Medical, Quibim, Mint Labs, etc.) perquè expliquen el seu recorregut des de la idea inicial fins a la realització d’un producte comercial, incloent-hi les fases de prototipatge, validació clínica, regulacions, propietat intel·lectual (e.g patents) i producció, entre d’altres. A més a més, professionals del Servei de Transferència Tecnològica de la UPF també fan una sessió informant dels seus serveis disponibles pels alumnes i assessoren aquells que tinguin idees amb potencial innovador. Aquells estudiants que s’interessen especialment en aquests aspectes de negoci i emprenedoria poden cursar assignatures optatives transversals sobre aquests temes, juntament amb alumnes d’altres graus de la UPF. Igualment, se’ls hi informa i facilita la participació en programes per emprenedors joves com l’Atípics de la Generalitat de Catalunya, l’Akademia del Bankinter o l’Explorer del Banco Santander, on any rere any alumnes del GEBM-UPF hi formen part.

On fer les pràctiques i el Treball Final de Grau?

El GEBM-UPF requereix fer un mínim de 6 crèdits ECTS (aproximadament unes 150 hores presencials) en un entorn professional relacionat amb l’enginyeria biomèdica. Cada alumne disposa d’ajuda i tutoria personalitzada per trobar el lloc més adient segons els seus interessos personals, podent ser un hospital, una empresa o un grup de recerca. Igualment existeix la possibilitat d’allargar el conveni de pràctiques fins a unes 600 hores de pràctiques anuals, de les quals l’alumne pot convalidar-ne al currículum fins a 20 crèdits (14 més del mínim demanat de 6 crèdits, que compten com a optatives). Aquestes pràctiques es poden realitzar en qualsevol moment després d’haver aprovat la meitat de crèdits del grau.

El Treball Fi de Grau (TFG) és una de les parts més importants del GEBM-UPF ja que representa la feina individual de l’alumne durant uns quants mesos sobre un projecte en concret, on ha d’emprar moltes de les competències adquirides al llarg del grau. El TFG correspon a 18 crèdits ETCS (al voltant d’unes 450 hores), tot i que es recomana als alumnes de treballar-hi durant tot un curs. Els resultats finals del TFG són un document científic redactat en anglès i una presentació oral davant d’un tribunal d’experts en unes jornades (normalment a principis de juliol) amb el format d’una conferència.

Els alumnes GEBM-UPF es beneficien de l’àmplia xarxa de contactes dels professors i investigadors de la UPF en el camp de l’EBM, oferint l’oportunitat de realitzar tant les pràctiques con el TFG al lloc que millor encaixi millor amb els seus interessos individuals, incloent les institucions més prestigioses a nivell nacional i internacional. Alguns exemples d’on els alumnes GEBM-UPF han fet pràctiques i TFG durant els anys passats són:

Empreses

 • Àmbit local: Roche, Galgo Medical, Neuroelectrics, Alma IT Systems, TBS, Sysmex, Mint Labs, ATOS Medical, Ibermansa, Medcomtech, Quibim, Idneo, Hartmann;
 • Àmbit internacional: Ge neral Electric Healthcare (Munich, Alemanya).

Hospitals i agències governamentals

 • Àmbit sanitari local: Parc Salut del Mar / Hospital del Mar (Barcelona), Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (Barcelona), Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona), Hospital de la Vall d’Hebron (Barcelona), Institut Guttmann (Barcelona), Parc Taulí (Sabadell),  Fundació Althaia (Manresa), Hospital Universitario Son Espases (Mallorca), Biocat (Barcelona)
 • Àmbit sanitari internacional: National University Health Centre (Singapur), University Hospital Centre Zagreb (Croàcia), German Hearing Centre (Germany), Brigham and Women’s Hospital (USA).

Grups i centres de recerca 

 • Grups de recerca a la UPF: BCN-MedTech (PhySense, Simbiosys, BERG, NTSA), Centre of Brain and Cognition, Music Technology Group, CMTECH, Complex Systems Lab, Dynamics Systems Biology Lab, Laboratory of Molecular Physiology;
 • Centres de recerca locals: Barcelona Supercomputing Center (BSC), Sincrotró ALBA, The Institute of Photonic Sciences (ICFO), Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), Institut d’investigacions biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Eurecat;
 • Centres de recerca a nivell estatal: Universitat Politècnica de Catalunya, Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Universitat Politècnica de València, Universidad de Vigo, Biocruces (País Vasco), CIC nanoGUNE (País Vasco);
 • Grups de recerca a nivell europeu: Laboratoire Interdisciplinaire de Physique (Grenoble, França), Imperial College London (UK), King’s College London (UK), University of Cambridge (UK), Reykjavik University (Islàndia)
 • Grups de recerca a Nord-Amèrica: HudsonAlpha Institute for Biotechnology (Alabama, USA), University of California Los Angeles (USA), University California Irvine (USA), The University of Texas at Austin (USA), Arizona State University (USA), Duke University (USA), University of Quebec (Montreal, Canada)
 • Grups de recerca a d’altres parts del món: Clinical Imaging Research Centre (Singapur). 

La temàtica del TFG ha d’alinear-se amb els interessos de l’alumne per assegurar la motivació necessària i una bona qualitat dels resultats finals. En el cas de l’EBM, les possibilitats són molt variades degut a la multi-disciplinaritat d’aquest camp. Aquest fet es reflecteix perfectament a la llista de TFG què els alumnes GEBM-UPF han realitzat durant els darrers anys, que representen un clar exemple de la nostra filosofia educativa i de l´ampli ventall d’oportunitats que ofereix l’EBM. A continuació es mostra un llistat no exhaustiva amb alguns d’aquests TFG, classificats segons diferents temes i incloent la institució on es varen realitzar si era fóra de la UPF (les memòries públiques d’aquests TFG es poden trobar al repositori de la UPF: https://repositori.upf.edu/handle/10230/25277).

Translació clínica d’eines computacionals

 • Analysis of the equipment and ergonomics of a neurosurgery operating room (Hospital del Mar)
 • Analysis and design of an endoscopy unit (Hospital del Mar)
 • Application of a 3D printer in radiotherapy oncology service (Hospital de l’Esperança)
 • A clinical tool for the assessment of morphological characteristics of the ascending aorta from 3D-PCMRA. Application to bicuspid aortic valve disease (Hospital de la Vall d’Hebron)
 • A new clinical tool for the quantification of myocardial CT perfusion imaging in patients with suspected ischemic heart disease  (Hospital de la Vall d’Hebron)
 • 3D printed heart practical trainer for electrophysiologists in catheter-based interventions (Hospital Clínic de Barcelona)
 • Development of an ultrasound-based indoor localization system for hospital use (École Polytechnique Fédérale de Lausanne)
 • New tool for acquiring tacit knowledge in healthcare (Fundació Althaia, Manresa)

Biologia sintètica i computacional

 • Engineering a low glucose sensor device in Saccharomyces cerevisiae 
 • Plasmid expression in stressed bacteria
 • A graph theoretical analysis of gene expression networks in LCMV infection 
 • Bacteriophage-based Synthetic Biology 
 • Analysis of gene expression in stem cells: FOXO transcription factors as master regulators of stemness
 • Exploratory study on the consequences of culturing chick otic vesicles in 3D scaffolds using different hydrogels
 • Understanding the role of signalling in pattern formation in mouse embryonic organoids (Cambridge University) 
 • Study of the effect of the oxidative stress on the neuronal damage produced by the amyloid beta-peptide in Alzheimer's disease
 • Tractament de dades clíniques i modelat computacional
 • Automatic scar segmentation on late gadolinium enhancement cardiovascular magnetic resonance images of patients with Tetralogy of Fallot (Imperial College London)
 • Analysing neural motion data in brain-machine interface applications (Duke university)
 • Analysis of multidimensional intracraneal neural data recordings (Duke university)
 • Assessment of EEG-based biomarkers of Alzheimer’s Disease progression (Montreal University)
 • Connectomics correlates of consciousness (Cambridge University)
 • Longitudinal shape analysis of hippocampus in an experimental model of Alzheimer’s Disease (IDIBAPS / Hospital Clínic de Barcelona)
 • Alzheimer rats and NODDI technique (IDIBAPS / Hospital Clínic de Barcelona)
 • Stenosis assessment from a double angle: Computational Fluid Dynamics and experimental approach (King’s College London)
 • Assessment of bone regeneration with calcium phosphate-based biomaterials in an osteonecrosis animal model (Institut de Bioenginyeria de Catalunya)
 • Lung perfusion in computed tomography images (University of California Irvine)
 • Left ventricle segmentation in late contrast enhanced cardiac MR imaging (Galgo Medical)
 • Analysis of MR images in patients with non-ischemic cardiomyopathies to improve its treatment (Galgo Medical, National University Hospital of Singapore)
 • Analysis of the differences in 3D-DXA measurements at the proximal femur calculated using DXA scanners from different manufacturers (Galgo Medical)
 • Intracraneal EEG signal analysis during spatial memory tasks: the role of high frequency oscillations (University of Texas)
 • 3D Zernike Moments for shape decomposition
 • Unsupervised classification of 3D patient-specific finite element calculations
 • Characterizing functional connectivity during rest in multiple sclerosis patients versus healthy volunteers using independent component analysis (Mint Labs) à guanyador del premi al millor TFG en EBM a Espanya a la conferència CASEIB’16
 • Place cells: from theory to analysis (IDIBAPS / Hospital Clínic de Barcelona) à guanyador del premi al millor TFG en EBM a Espanya a la conferència CASEIB’17

Intervencions i dispositius mèdics

 • Phantoms, medical image and robotic navigation for DBS surgery (IDIBAPS / Hospital Clínic de Barcelona)
 • Medical device for a better knee rehabilitation post-surgery (Eurecat)
 • Mobility for the severely disabled: a head-controlled wheelchair (Imperial College London)
 • Design of a 3D printed surgical guide to assist bone graft surgical interventions (Hospital Parc Taulí)
 • Non-contact photoplethysmography (Institut de Ciències Fotòniques)
 • Design, manufacture and evaluation of a prosthetic device for a dog with total right hind limb amputation (Animal Home)
 • Detection of emotions in Parkinson’s disease using the Emotive EPOC Device
 • Simulation study of cochlear implants stimulation protocols and its application to surgical planning (Hear-EU european project)
 • Human gait characterization using Kinect
 • 3D assessment of irreversible electroporation treatments in vegetal models
 • Electrochemical release of silver ions for preventing infection after prostate biopsy: in vitro assessment
 • Can music improve facial emotion recognition in autistic children?

Desenvolupament de software

 • Development of a clinical interface for managing and processing family data from patients with inherited disorders causing sudden cardiac death (Hospital del Mar)
 • Creation of a tool for the extraction, processing and visualization of electrical signals of the heart (Hospital del Mar)
 • New tool for acquiring tacit knowledge in healthcare  (Fundació Althaia, Manresa)
 • Development of a web based cardiac dyssynchrony analysis tool

Plans de negoci, anàlisi de mercat i emprenedoria

 • Market analysis and business plan of an endoscopic medical device (part de projecte d’emprenedoria CaixaImpulse)
 • Business model of an app to control arterial hypertension (Tecnocampus Mataró)

Activitats extra-curriculars

La majoria dels alumnes GEBM-UPF mostren un enorme interès a complementar la seva formació en aquest camp amb activitats extra-curriculars, participant en nombrosos esdeveniments i projectes científics, contribuint a la disseminació de l’EBM i participant en activitats d'un marcat component social. A més a més, molts d’ells tenen uns currículums brillants què els hi permet aconseguir premis i beques molt prestigiosos reconeixent la seva vàlua i el seu potencial. Alguns exemples són els següents:

Beques competitives i premis: beca Balcells per TFG i per màster; beca Toptal STEM Scholarship for Women; premi Gemma Rossell i Romero 2016; premis als millors TFG d’EBM a nivell estatal al CASEIB’16 i CASEIB’17; beca de la Generalitat de Catalunya per pràctiques al sincrotró ALBA

 • Participació en congressos, projectes i articles científics: co-autors d’articles en conferències (International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention 2014, International Conference on Alzheimer’s & Parkinson’s Diseases 2017) i revistes internacionals (International Journal of Cardiovascular Imaging, Oncotarget); participació en projecte europeu HEAR-EU; participants d’esdeveniments per joves recercadors (Exporecerca Jove, MILSET Expo Science Europe); participació com voluntaris al Mobile World Congress i al Healthio 2017 Barcelona; creació del primer equip català participant al concurs internacional de Biologia Sintètica, IGEM (Boston, USA), amb el projecte “Polybiome: microorganismes contra el càncer” .
 • Activitats de caràcter social i disseminació científica: participació en activitats per fomentar les enginyeries i la ciència a les noies com el Girls in Lab i el Wisibilizalas o l’EBM en general com l’Escolab; col·laboradors amb l’Associació Àgora d’educació per adults per ensenyar la tecnologia de la impressió en 3D; projecte amb la protectora d’animals Animal Home per al disseny d’una pròtesi per un gos.
 • Associacions d’estudiants al voltant de l’EBM: creació de Medmake , associació oferint formació en tecnologies de la salut com la impressió 3D i promovent la innovació en el camp mèdic; creació de l’equip Neuromads, que promou la recerca i l´ús de la tecnologia “Brain Computer Interface” per aplicacions de rehabilitació, formant part del HackLab UPF i de la xarxa europea NeuroTechX .
 • Programes d’emprenedoria: participant i guanyadora de projecte finançat a l’Atipics 2017 de la Generalitat de Catalunya; participants al programa Explorer (antic Yuzz) del Banco de Santander, de l’Akademia de la Fundación Innovación Bankinter i del Caixaimpulse de la Fundació La Caixa
 • Presència als mitjans de comunicació: cobertura dels mitjans de projectes d’assignatures (projecte Whee’ll sobre cadira de rodes: TV3, TVE, RAC1, La Vanguardia, etc.), pràctiques a hospitals (e.g. impressió 3D al Parc Taulí: TV3); activitats socials i solidàries (impressió 3D de pròtesi barates per països en desenvolupament: TV3, etc.)

I després del grau, què?

Gairebé la totalitat dels graduats del GEBM-UPF es troben en una situació professional relacionada amb el grau. Les diferents opcions inclouen des de la realització de màsters nacionals o internacions a les millors universitats, activitats a empreses del sector o desenvolupant tasques a grups de recerca/acadèmics, hospitals o agències governamentals. A més a més, hi ha una elevada heterogeneïtat respecte l’especialitat dintre de l’EBM on hi treballen, demostrant el nivell de multi-disciplinaritat del GEBM. Per donar una millor perspectiva del futur dels nostres graduats, a continuació es donen exemples d’on són actualment:

Empreses

 • Dispositius mèdics, instrumentació biomèdica, software biomèdic, farmacèutiques, consultories: Galgo Medical, Roche, Avinent, Altran, Cytel, Neuroelectrics, Biotronik, Sysmex, Persei Vivarium, Sekg, Perspectum, Syneos Health, 3D Hub, Quantium Medical, Everis, Ames, Philips, Alma Medical Imaging

Centres de recerca, institucions acadèmiques

 • Desenvolupadors de software, assistents de recerca (e.g. PhD), gestors de projectes: Eurecat, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Supercomputing Centre, Institut de Bioenginyeria de Catalunya, Universitat de Girona, IDIBAPS, ETH Zürich (Suïssa), École polytechnique fédérale de Lausanne (Suïssa), German Research Center for Artificial Intelligence (Alemanya), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (França)
 • Professors de secundària

Hospitals i agències governamentals

 • Assajos clínics, assistents de recerca, suport a la recerca biomèdica: Hospital Clínic de Barcelona, Hospital del Mar, Hospital de la Vall d’Hebron, Biocat, Acció Generalitat de Catalunya

Màsters nacionals i internacionals

 • Nacional (recerca, MBA, ciència mèdica): Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de València, Biotechnology Business Institute
 • Internacional (recerca, MBA): ETH Zürich, Technical University of Denmark, Uppsala Universitet, Imperial College London, Universitat Tubingen, University of Colorado Boulder, University of Oslo