Durada Quatre cursos acadèmics.
Preu https://www.upf.edu/estudiants/preus/
Places 75
Admissions

Com accedir a aquests estudis 

Branca de coneixement
Enginyeria i Arquitectura.
Horaris
Primer curs: matí, segon curs: tarda, tercer i quart curs: matí i tarda.
Calendari
De setembre a juny.
Crèdits
240
Idiomes
Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura). La introducció de l'anglès com a llengua docent i d'ús a classe serà progressiva, a més d'una assignatura específica dedicada a l'estudi de l'anglès tècnic.
Lloc
Organització