Per als estudiants de primer curs les classes comencen el dimarts 18 de setembre pels matriculats en els grups 3 i 4, i el dimecres 19 de setembre per als matriculats en els grups 1 i 2. Les classes de la resta de cursos comencen el 25 de setembre del 2018.

ATENCIÓ: Els estudiants podeu consultar els vostres horaris personals a la secretaria acadèmica del campus global. Veureu totes les assignatures matriculades encara que siguin de diferents cursos.

Per a una consulta puntual d'una o més assignatures, podeu fer-ho aquí

 

 

PRIMER TRIMESTRE

SEGON TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

PRIMER CURS

GRUP 1 - GRUP 2 - GRUP 3 - GRUP 4

GRUP 1 - GRUP 2 - GRUP 3 - GRUP 4

GRUP 1 - GRUP 2 GRUP 3 - GRUP 4

SEGON CURS GRUP 1 - GRUP 2 GRUP 1 - GRUP 2 GRUP 1 - GRUP 2