1r CURS

24034 - Càlcul
 

22 de març de 12.30-14.30 h

Online

24033 - Àlgebra Lineal
 

26 de març de 10.00-12.30 h

Aules: 52.019

24035 - Tècniques Computacionals en BM I
 

24 de març de 10.00-12.30 h

Aules: 52.321, 52.323 i 52.325

22116 - Biologia Molecular de la Cèl·lula II
 

6 d'abril de 10.00-12.00 h

Aules: 61.103, 61.127 i 61.210

24048 - Principis del Disseny Biològic
2n CURS

24039 - Equacions Diferencials
 

23 de març de 16.00-18.30 h

Online

24040 - Biosenyals i Biosistemes
 

25 de març de 17.00-18.30 h

Online

24038 - Tècniques Computacionals en BM II
 

6 d'abril de 18.00-20.30 h

Aula: 52.019

24041 - Bioinstrumentació i Biosensors
 

9 d'abril de 15.00-17.00 h

Online

22126 - Fisiologia de Sistemes II

24 de març de 15.00-17.00 h

Aules: 61.226 i 61.228

3r CURS

24049 - Sistemes d'Imatge Biomèdica
 

22 i 23 de març de 9.00-16.30 h

Online: 20 minuts/estudiant

22130 - Anàlisi d'Imatges Biomèdiques
 

24 de març de 9.00-10.30 h

Online

22134 - Teoria de Control i Autorregulació

26 de març de 10.00-12.00 h

Online

4t CURS

24045 - Seminaris interdisciplinars
 

No hi ha examen
22213 - Organització i Regulació Sanitàries

23 de març de 09.00-11.00 h

Aules: 61.206 i 61.226

Optatives
22157 - Cardiologia Computacional

9 d'abril de 10.30-12.00 h

Online

*Les dates i horaris d’avaluació poden ser objecte de canvis, en funció del sistema d’avaluació previst en el pla docent o altres motius justificats.