Curs 2019-20

Optatives 3r trimestre

 

 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30

Taller de Tecnologia Musical

------

Avenços en Tecnologies de la Parla

Visió per Computador

-----

Tecnologies Blockchain

Interacció Persona-Màquina

-----

Àudio 3D

-----

Seguretat en Ordinadors

Sistemes Interactius

-----

Canvi Social, Canvi Tecnològic

Jocs Electrònics

-----

Taller de Música Electrònica

10.30-12.30

Visió per Computador

-----

Tecnologies Blockchain

Jocs Electrònics

-----

Taller de Música Electrònica

Taller de Tecnologia Musical

------

Avenços en Tecnologies de la Parla

Interacció Persona-Màquina

-----

Àudio 3D

-----

Seguretat en Ordinadors

Sistemes Interactius

-----

Canvi Social, Canvi Tecnològic

12.30-14.30

Interacció Persona-Màquina

-----

Àudio 3D

-----

Seguretat en Ordinadors

Sistemes Interactius

-----

Canvi Social, Canvi Tecnològic

Jocs Electrònics

-----

Taller de Música Electrònica

Visió per Computador

-----

Tecnologies Blockchain

Taller de Tecnologia Musical

------

Avenços en Tecnologies de la Parla

 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Gràfics en Temps Real Gràfics en Temps Real Gràfics en Temps Real

Aprenentage Profund

------

Economia del Futur

Gestió de la Innovació

------

Visió Tridimensional

16.30-18.30 Gestió de la Innovació

------

Visió Tridimensional

Enginyeria de Software per a Aplicacions Web

-----

Sistemes Distribuïts Avançats

Aprenentage Profund

------

Economia del Futur

-----

Sistemes Distribuïts Avançats

Xarxes de Sensors Sense Fils

Xarxes de Sensors Sense Fils

18.30-20.30

Aprenentage Profund

------

Economia del Futur

Xarxes de Sensors Sense Fils

------

Sistemes Distribuïts Avançats

Gestió de la Innovació

------

Visió Tridimensional

-----

Sistemes Distribuïts Avançats

Enginyeria de Software per a Aplicacions Web

Enginyeria de Software per a Aplicacions Web