Curs 2019-20

Optatives 2n trimestre

 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30       Robòtica Aplicacions i Serveis Mòbils
10.30-12.30 Robòtica Robòtica Emprenedoria i Creació d'Empreses Aplicacions i Serveis Mòbils Imatge Sintètica
12.30-14.30 Imatge Sintètica Emprenedoria i Creació d'Empreses Aplicacions i Serveis Mòbils Imatge Sintètica Emprenedoria i Creació d'Empreses

 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30

Sensors i Adquisició de Dades

------

Entorns de Comunicació Virtual

Anàlisi de Gestos i Cares Laboratori de Producció Audiovisual

Sensors i Adquisició de Dades

------

Entorns de Comunicació Virtual

Transformació Digital d'Empreses i Organitzacions

-----

Narrativa i Videojocs

16.30-18.30 Projectes Basats en Software Lliure

Transformació Digital d'Empreses i Organitzacions

-----

Narrativa i Videojocs

Laboratori de Producció Audiovisual

Laboratori de Producció Audiovisual

-----

Narrativa i Videojocs

 
18.30-20.30 Anàlisi de Gestos i Cares

Sensors i Adquisició de Dades

------

Entorns de Comunicació Virtual

Transformació Digital d'Empreses i Organitzacions Projectes Basats en Software Lliure