Curs 2019-20

3r curs 2n trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Organització d'Empreses TIC CiS o AT Organització d'Empreses TIC Organització d'Empreses TIC OETIC o SRC
10.30-12.30 Aplicacions Telemàtiques Sistemes de Ràdiocomunicacions Aplicacions Telemàtiques Sistemes de Ràdiocomunicacions Criptografia i Seguretat
12.30-14.30 Criptografia i Seguretat   Sistemes de Ràdiocomunicacions Criptografia i Seguretat Aplicacions Telemàtiques

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Organització d'Empreses TIC   Organització d'Empreses TIC Organització d'Empreses TIC OETIC o CiS
10.30-12.30   Criptografia i Seguretat   Criptografia i Seguretat  
12.30-14.30

 

  Criptografia i Seguretat