Curs 2019-20

3r curs 2n trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Organització d'Empreses TIC CiS o MGP Organització d'Empreses TIC Organització d'Empreses TIC OETIC o SDGE
10.30-12.30 Models Gràfics Probabilístics Sistemes Distribuïts de Gran Escala Models Gràfics Probabilístics Sistemes Distribuïts de Gran Escala Criptografia i Seguretat
12.30-14.30 Criptografia i Seguretat   Sistemes Distribuïts de Gran Escala Criptografia i Seguretat Models Gràfics Probabilístics

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Organització d'Empreses TIC SDGE Organització d'Empreses TIC Organització d'Empreses TIC OETIC o CiS
10.30-12.30   Criptografia i Seguretat   Criptografia i Seguretat Sistemes Distribuïts de Gran Escala
12.30-14.30

Sistemes Distribuïts de Gran Escala

  Criptografia i Seguretat Sistemes Distribuïts de Gran Escala