Curs 2019-20

3r curs 1r trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Comunicació Tècnica en Anglès Compiladors CTA o BD IA o Comp Bases de Dades
10.30-12.30 Intel·ligència Artificial Comunicació Tècnica en Anglès Intel·ligència Artificial Bases de Dades Compiladors
12.30-14.30 Bases de Dades   Compiladors Comunicació Tècnica en Anglès Intel·ligència Artificial

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Bases de Dades   CTA o BD   Comunicació Tècnica en Anglès
10.30-12.30   Bases de Dades   Comunicació Tècnica en Anglès  
12.30-14.30 Comunicació Tècnica en Anglès     Bases de Dades