Curs 2019-20

2n curs 3r trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Aprenentatge Automàtic Teoria de la Informació i Codificació Arquitectura de Xarxes Tècniques d'Optimització Tècniques d'Optimització
16.30-18.30 Tècniques d'Optimització Arquitectura de Xarxes Teoria de la Informació i Codificació Aprenentatge Automàtic Teoria de la Informació i Codificació
18.30-20.30 Arquitectura de Xarxes Aprenentatge Automàtic AA o TO AX o TIC  

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Arquitectura de Xarxes Aprenentatge Automàtic Tècniques d'Optimització Teoria de la Informació i Codificació Teoria de la Informació i Codificació
16.30-18.30 Aprenentatge Automàtic Tècniques d'Optimització Aprenentatge Automàtic Arquitectura de Xarxes Tècniques d'Optimització
18.30-20.30 Teoria de la Informació i Codificació Arquitectura de Xarxes AX o TIC AA o TO