Curs 2019-20

2n curs 3r trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Aprenentatge Automàtic Teoria de la Informació i Codificació Arquitectura de Xarxes Processament d'Imatges Processament d'Imatges
16.30-18.30 Processament d'Imatges Arquitectura de Xarxes Teoria de la Informació i Codificació Aprenentatge Automàtic Teoria de la Informació i Codificació
18.30-20.30 Arquitectura de Xarxes Aprenentatge Automàtic AA o PI AX o TIC  

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Arquitectura de Xarxes Aprenentatge Automàtic Processament d'Imatges Teoria de la Informació i Codificació Teoria de la Informació i Codificació
16.30-18.30 Aprenentatge Automàtic Processament d'Imatges Aprenentatge Automàtic Arquitectura de Xarxes Processament d'Imatges
18.30-20.30 Teoria de la Informació i Codificació Arquitectura de Xarxes AX o TIC AA o PI