Curs 2019-20

2n curs 3r trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Aprenentatge Automàtic Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida Arquitectura de Xarxes Tècniques d'Optimització Tècniques d'Optimització
16.30-18.30 Tècniques d'Optimització Arquitectura de Xarxes Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida Aprenentatge Automàtic Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida
18.30-20.30 Arquitectura de Xarxes Aprenentatge Automàtic AA o TO AX o IPPD  

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Arquitectura de Xarxes Aprenentatge Automàtic Tècniques d'Optimització Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida
16.30-18.30 Aprenentatge Automàtic Tècniques d'Optimització Aprenentatge Automàtic Arquitectura de Xarxes Tècniques d'Optimització
18.30-20.30 Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida Arquitectura de Xarxes AX o IPPD AA o TO