Curs 2019-20

2n curs 3r trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Aprenentatge Automàtic Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida Teoria de la Computació Enginyeria d'Interacció Enginyeria d'Interacció
16.30-18.30 Enginyeria d'Interacció Teoria de la Computació Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida Aprenentatge Automàtic Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida
18.30-20.30 Teoria de la Computació Aprenentatge Automàtic AA o EI TC o IPPD  

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Teoria de la Computació Aprenentatge Automàtic Enginyeria d'Interacció Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida
16.30-18.30 Aprenentatge Automàtic Enginyeria d'Interacció Aprenentatge Automàtic Teoria de la Computació Enginyeria d'Interacció
18.30-20.30 Introducció a la Programació Paral·lela i Distribuida Teoria de la Computació TC o IPPD AA o EI