Curs 2019-20

2n curs 2n trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Estadística Senyals i Sistemes II

Sistemes Operatius

Enginyeria de Xarxes Enginyeria de Xarxes
16.30-18.30 Enginyeria de Xarxes Sistemes Operatius Senyals i Sistemes II Estadística Senyals i Sistemes II
18.30-20.30 Sistemes Operatius Estadística Estad o EX SO o SiS II  

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Sistemes Operatius Estadística Enginyeria de Xarxes Senyals i Sistemes II Senyals i Sistemes II
16.30-18.30 Estadística Enginyeria de Xarxes Estadística Sistemes Operatius Enginyeria de Xarxes
18.30-20.30 Senyals i Sistemes II Sistemes Operatius SO o SiS II Estad o EX