Curs 2019-20

2n curs 2n trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Estadística Senyals i Sistemes II

Percepció i Cognició Audiovisual

Gràfics per Ordinador Gràfics per Ordinador
16.30-18.30 Gràfics per Ordinador Percepció i Cognició Audiovisual Senyals i Sistemes II Estadística Senyals i Sistemes II
18.30-20.30 Percepció i Cognició Audiovisual Estadística Estad o GO PCA o SiS II  

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Percepció i Cognició Audiovisual Estadística Gràfics per Ordinador Senyals i Sistemes II Senyals i Sistemes II
16.30-18.30 Estadística Gràfics per Ordinador Estadística Percepció i Cognició Audiovisual Gràfics per Ordinador
18.30-20.30 Senyals i Sistemes II Percepció i Cognició Audiovisual PCA o SiS II Estad o GO