Curs 2019-20

2n curs 2n trimestre

 

Grup 1

 
  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Estadística Disseny d'Algorismes Sistemes Operatius Gràfics per Ordinador Gràfics per Ordinador
16.30-18.30 Gràfics per Ordinador Sistemes Operatius Disseny d'Algorismes Estadística Disseny d'Algorismes
18.30-20.30 Sistemes Operatius Estadística Estad o GO SO o DA  

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Sistemes Operatius Estadística Gràfics per Ordinador Disseny d'Algorismes Disseny d'Algorismes
16.30-18.30 Estadística Gràfics per Ordinador Estadística Sistemes Operatius Gràfics per Ordinador
18.30-20.30 Disseny d'Algorismes Sistemes Operatius SO o DA Estad o GO