Curs 2019-20

2n curs 2n trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Estadística Disseny d'Algorismes Sistemes Operatius Enginyeria del Software Enginyeria del Software
16.30-18.30 Enginyeria del Software Sistemes Operatius Disseny d'Algorismes Estadística Disseny d'Algorismes
18.30-20.30 Sistemes Operatius Estadística Estad o ES SO o DA  

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Sistemes Operatius Estadística Enginyeria del Software Disseny d'Algorismes Disseny d'Algorismes
16.30-18.30 Estadística Enginyeria del Software Estadística Sistemes Operatius Enginyeria del Software
18.30-20.30 Disseny d'Algorismes Sistemes Operatius SO o DA Estad o ES