Curs 2019-20

2n curs 1r trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Probabilitat Disseny Funcional de Programes Programació Orientada a Objectes Senyals i Sistemes I Senyals i Sistemes I
16.30-18.30 Senyals i Sistemes I Programació Orientada a Objectes Disseny Funcional de Programes Probabilitat Disseny Funcional de Programes
18.30-20.30 Programació Orientada a Objectes Probabilitat Prob o SiS I POO o DFP  

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14.30-16.30 Programació Orientada a Objectes Probabilitat Senyals i Sistemes I Disseny Funcional de Programes Disseny Funcional de Programes
16.30-18.30 Probabilitat Senyals i Sistemes I

Probabilitat

Programació Orientada a Objectes Senyals i Sistemes I
18.30-20.30 Disseny Funcional de Programes Programació Orientada a Objectes POO o DFP Prob o SiS I