Curs 2019-20

1r curs 2n trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Àlgebra Lineal Organització de Computadors Estructura de Dades i Algorismes I Càlcul II Àlgebra Lineal
10.30-12.30 Estructura de Dades i Algorismes I Àlgebra Lineal Càlcul II Organització de Computadors Organització de Computadors
12.30-14.30 Organització de Computadors   Àlgebra Lineal Estructura de Dades i Algorismes I Càlcul II

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Organització de Computadors Àlgebra Lineal Càlcul II Organització de Computadors Estructura de Dades i Algorismes I
10.30-12.30 Àlgebra Lineal Estructura de Dades i Algorismes I Estructura de Dades i Algorismes I Àlgebra Lineal Àlgebra Lineal
12.30-14.30 Càlcul II   Organització de Computadors Càlcul II Organització de Computadors

 

Grup 3

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Estructura de Dades i Algorismes I Càlcul II Organització de Computadors Àlgebra Lineal Càlcul II
10.30-12.30 Organització de Computadors Organització de Computadors Àlgebra Lineal Càlcul II Estructura de Dades i Algorismes I
12.30-14.30 Àlgebra Lineal   Estructura de Dades i Algorismes I Organització de Computadors Àlgebra Lineal