Curs 2019-20

1r curs 1r trimestre

 

Grup 1

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Matemàtica Discreta Introducció a les TIC Introducció a la Programació Càlcul I Matemàtica Discreta
10.30-12.30 Introducció a la Programació Matemàtica Discreta Càlcul I Introducció a les TIC Introducció a les TIC
12.30-14.30 Introducció a les TIC   Matemàtica Discreta Introducció a la Programació Càlcul I

 

Grup 2

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Introducció a les TIC Matemàtica Discreta Càlcul I Introducció a les TIC Introducció a la Programació
10.30-12.30 Matemàtica Discreta Introducció a la Programació Introducció a la Programació Matemàtica Discreta Matemàtica Discreta
12.30-14.30 Càlcul I   Introducció a les TIC Càlcul I Introducció a les TIC

 

Grup 3

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8.30-10.30 Introducció a la Programació Càlcul I Introducció a les TIC Matemàtica Discreta Càlcul I
10.30-12.30 Introducció a les TIC Introducció a les TIC Matemàtica Discreta Càlcul I Introducció a la Programació
12.30-14.30 Matemàtica Discreta   Introducció a la Programació Introducció a les TIC Matemàtica Discreta