DOMINGUEZ BAJO, MONICA

Predoctoral Contract
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Processament del Llenguatge Natural

+34 93 542 1738
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona