HERRERA BOYER, PERFECTO JOSE

Teaching Position
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Tecnologies del So i de la Música

+34 93 542 2864
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona