RASOULIGANDOMANI, MORTEZA

Predoctoral Contract
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Simulació, Imatge i Modelatge per Sistemes Biomèdics

+34 93 542 2237
[email protected]
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona