SCHAPER, MARIE-MONIQUE ANASTASIA

Ministerio Predoctoral researcher
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

+34 93 542 2873
mariemonique.schaper@upf.edu
Roc Boronat, 138 08018 Barcelona