Eleccions Eleccions

Es procedirà a convocar les eleccions als càrrecs

  • Director/a  de departament Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 
  • Director/a de l’Escola Superior Politècnica.

 A aquests efectes, us avancem el calendari electoral:

 

Calendari:  eleccions a director del departament

Convocatòria : 3 de maig del 2018

Últim dia de presentació de candidatures: 11 de maig del 2018 

Model candidatura DTIC (versió doc)

Model candidatura ESUP ( versió doc)

Proclamació provisional de candidats: 14 de maig del 2018

Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 16 de maig del 2018

Proclamació definitiva de candidats: 17 de maig del 2018

Reunió del consell de departament per fer les votacions: del 22 al 29 de maig del 2018

Proclamació provisional del candidat electe: 30 de maig del 2018

Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidat electe: 1 de juny del 2018

Proclamació definitiva de candidat electe: 4 de juny del 2018

 

Reglament Electoral de la UPF .