Es procedirà a convocar les eleccions a:

  • Eleccions parcials de la junta de l’Escola d'Enginyeria

  • Director/a de l'Escola d'Enginyeria.

 A aquests efectes, us avancem el calendari electoral:

 

Eleccions parcials de la junta de l’Escola d'Enginyeria (les convoca el director de l’Escola)

Convocatòria, publicació i difusió del cens: 7 d’octubre del 2021

Últim dia de reclamació al cens: 13 d'octubre del 2021

Publicació del cens definitiu: 14 d'octubre del 2021

Presentació de candidatures: 18 d'octubre del 2021

Proclamació provisional de candidatures: 20 d'octubre del 2021

Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 25 de octubre del 2021

Proclamació definitiva de candidatures: 26 d’octubre del 2021

Sorteig de les meses electorals: 26 d’octubre del 2021

Campanya electoral: del 26 d’octubre al 2 de novembre del 2021

Votacions: 3 de novembre del 2021

Proclamació provisional de candidats electes: 4 de novembre del 2021

Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 9 de novembre del 2021

Proclamació definitiva de candidats electes: 10 de novembre del 2021

 

Eleccions del director de l’Escola d’Enginyeria (les convoca el rector)

Convocatòria: 26 d’octubre del 2021

Últim dia de presentació de candidatures: 4 de novembre del 2021

Proclamació provisional de candidats: 5 de novembre del 2021

Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 10 de novembre del 2021

Proclamació definitiva de candidats: 11 de novembre del 2021

Campanya electoral: de l’11 al 17 de novembre del 2021

Reunió de la junta de l’Escola: del 18 al 24 de novembre de novembre del 2021

Proclamació provisional de candidats electes: 25 de novembre del 2021

Últim dia de reclamacions de candidats electes: 30 de novembre del 2021

Proclamació definitiva de candidat electe: 1 de desembre del 2021