Eleccions Eleccions

Es procedirà a convocar les eleccions als càrrecs

  • Director/a  de departament Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 
  • Director/a de l’Escola d'Enginyeria 

 A aquests efectes, us avancem el calendari electoral:

 

Calendari:  eleccions a director del departament i director escola d'enginyeria

Convocatòria : 28 de setembre del 2018

Últim dia de presentació de candidatures: 8 d'octubre del 2018 

Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 15 d'octubre del 2018

Proclamació definitiva de candidats: 16 d'octubre del 2018

Reunió:

  • Junta escola: 18 al 24 d'octubre del 2018
  • Consell de departament per fer les votacions: 18 al 24 d'octubre del 2018

Proclamació provisional del candidat electe: 25 d'octubre del 2018

Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidat electe: 29 d'octubre del 2018

Proclamació definitiva de candidat electe: 30 d'octubre del 2018

 

Reglament Electoral de la UPF .