Es procedirà a convocar  eleccions per a la renovació de la Junta de l'Escola Superior Politècnica. 

Calendari electoral de juntes de centre

 • Convocatòria, publicació i difusió del cens: 16 d'octubre del 2017 (El cens es podrà consultar a les cartelleres de la Segona Planta de l'edifici de Tànger 122-140)
 • Últim dia de reclamació al cens: 19 d'octubre del 2017
 • Publicació del cens definitiu: 23 d'octubre del 2017
 • Presentació de candidatures: 26 d'octubre del 2017
 • Proclamació provisional de candidatures: 27 d'octubre del 2014
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 31 d'octubre del 2017
 • Proclamació definitiva de candidatures: 3 de novembre del 2017
 • Sorteig de les meses electorals: 3 de novembre del 2017
 • Actes d'informació electoral: del 16 d'octubre al 6 de novembre del 2017
 • Votacions: 7 de novembre del 2017
 • Proclamació provisional de candidats electes: 8 de novembre del 2017
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 10 de novembre del 2017
 • Proclamació definitiva de candidats electes: 13 de novembre del 2017