Es procedirà a convocar  eleccions per a la renovació de la Junta de l'Escola Superior Politècnica. 

Calendari electoral de juntes de centre