Procediment d'eleccions

Reglament de l'Escola d'Enginyeria

- Reglament Electoral de la UPF

Calendari:

Convocatòria, publicació i difusió del cens i inici de presentació de candidatures* (instància general electrònica): 31 d'octubre del 2023.

*Les candidatures es poden presentar amb l’imprès presencialment a les oficines del Registre (comprovar horaris a la pàgina web) o presentar-les adjuntant-les a la Instància General Electrònica, és a dir, presentar la instància més la candidatura. Per fer-ho és necessari disposar d’un certificat digital.

L'òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud és la Junta Electoral de l'Escola d'Enginyeria

- Últim dia de reclamació al cens: 6 de novembre del 2023

- Publicació del cens definitiu: 8 de novembre del 2023

- Últim dia de presentació de candidatures: 13 de novembre del 2023

- Proclamació provisional de candidatures: 14 de novembre del 2023

- Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 17 de novembre del 2023

- Proclamació definitiva de candidatures: 20 de novembre del 2023

- Campanya electoral: del 20 al 27 de novembre del 2023

- Votacions: 28 de novembre del 2023

- Proclamació provisional de candidats electes: 29 de novembre del 2023

- Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 4 de desembre del 2023

- Proclamació definitiva de candidats electes: 5 de desembre del 2023