[email protected] 

Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre. La direcció de cada centre pot presentar al Premi, com a màxim, tres treballs.

• Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits.

• Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en l'àmbit de l'enginyeria o la matemàtica aplicada.

• El jurat estarà format per professors, professores i alumni de les Enginyeries UPF, de Centres de Batxillerat i Secundària i, en la fase final, el públic assistent participarà en la tria d’una de les mencions.

• Tots els treballs s'han de presentar electrònicament a través del formulari d'inscripció. A banda del treball en sí, s’inclourà també la informació següent:

a) Nom, cognoms, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon de l'alumne,

b) Nom i cognoms del director o del coordinador de batxillerat del centre,

c) Nom, domicili, adreça de correu electrònic, telèfon del centre,

d) Document amb el vistiplau de la direcció del centre, degudament signat i segellat,

e) Enquesta relacionada amb la carrera professional de l’alumne (últimes preguntes del formulari d'inscripció )

• El termini de presentació dels treballs finalitzarà a les 23h 59 minuts del 3 de maig de 2021.

• La llista d'aquells treballs que el jurat seleccioni de cara a la final es farà pública a la pàgina web d’ Enginyeries UPF  a començaments del mes de juny de 2021.

• Els finalistes seran convocats a una sessió de lliurament de premis on disposaran d’un temps per a la presentació del seu projecte en una sessió pública. Els finalistes rebran formació i recolzament d’Enginyeries UPF de cara a preparar la seva presentació. Els premis i les mencions es donaran al final de la sessió.

• La sessió de presentacions dels treballs finalistes i el lliurament de premis es realitzarà a la seu d’Enginyeries UPF, al Campus de Poblenou de Barcelona, a començaments de juliol de 2021, en cas que la situació sanitària ho permeti.

• Els premis atorgats en aquesta edició seran els següents:

  • Un primer premi al millor treball: 500€  líquids i un 50% de descompte en la matrícula de primer curs de qualsevol dels graus que ofereix Enginyeries UPF.
  • Un segon premi: 250€ líquids i un 50% de descompte en la matrícula de primer curs de qualsevol dels graus que ofereix Enginyeries UPF.
  • Una menció especial al treball que voti el públic de la sessió: 250€ líquids  i un 50% de descompte en la matrícula de primer curs de qualsevol dels graus que ofereix Enginyeries UPF.
  • Fins a dos Accèssits: un 50% de descompte en la matrícula de primer curs de qualsevol dels graus que ofereix Enginyeries UPF.

• L’autor o l’autora del treball premiat autoritzarà la UPF a incorporar-lo en les plataformes digitals d’accés obert pròpies de la UPF, o en aquelles altres en les quals participi la UPF en l’àmbit de les competències que li són pròpies i sense ànim de lucre.

• Per a més informació consulteu la web d’Enginyeries UPF, o podeu enviar un correu electrònic a l'adreça [email protected]. Els materials addicionals (no les memòries dels treballs) aniran adreçats a:

Secretaria d’Enginyeries UPF-ETIC

Carrer de Roc Boronat 138, Atenció de Secretaria DTIC - 55.020

Carrer Tànger, 122-140, Atenció de Secretaria DTIC - 55.020

08018 Barcelona

Telèfon: 93 542 2325