Alonso Caballero, Jordi

Director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)
Grup de Recerca Serveis Sanitaris


Doctor en Medicina, catedrático de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) e investigador del CIBER en Epidemiologia y Salud Pública.