07/05

Publicació de la resolució definitiva d'adjudicataris d'una plaça Sicue per al curs 2021-22:

Els estudiants suplents que han resultat adjudicataris, tenen fins al 14 de maig de 2021 inclòs, per acceptar o renunciar a la plaça enviant un CAU d'atenció a l'estudiant adreçat a l'OMA.

 

14/04

Publicació de la resolució provisional de l'assignació provisional:

S’obre un termini des de la data de publicació d’aquesta resolució fins al 26 d’abril les 23:59 hores, per a què el estudiants adjudicataris puguin acceptar la plaça atorgada. 

26/03

Publicació de la resolució de sol·licituds admeses provisional:

 

12/02 al 04/03 (23.59h) 2021

Bases Sicue 2021-22

Sol.·licitud Sicue

Els estudiants que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que es vulguin acollir al dret que recullen les bases de reserva del 5% de places, hauran d'enviar aquest formulari dintre del termini de sol·licitud:

Declaració responsable grau discapacitat (enviar via seu electrònica com a molt tard fins el dia 4 de març a les 23.59h)