En aquests moments, a causa de la crisi sanitària global provocada per la COVID-19, no és possible preveure quina serà la situació dels propers mesos, pel que fa a la mobilitat internacional de persones, ni assegurar que el curs acadèmic següent es pugui iniciar en règim de presencialitat, aquí o a la teva universitat de destinació.  

Des del Servei de Relacions Internacionals seguim treballant per fer viables totes les mobilitats, en cas que la situació ho permeti.

Però tingues en compte que les estades quedaran condicionades a les regulacions i restriccions que puguin emetre les autoritats davant l’evolució de la situació sanitària, així com a les condicions de continuïtat dels programes d’intercanvi i/o a l’acceptació de l’estudiant per la universitat de destinació o les disposicions particulars que puguin adoptar.

Esperem que aquestes FAQs t'ajudin a preparar la teva mobilitat de manera més informada!

Servei de Relacions Internacionals (actualitzat 19 d'abril de 2021)