La sol·licitud d'ajuts MOBINT per a mobilitats 2020-21 ja està oberta. Pots consultar-ne les bases i sol·licitar-la aquí

Informació sobre documentació a lliurar:

  • Credencial: És el document que vas rebre per correu electrònic, a l'abril.
  • Expedient acadèmic o document, degudament segellat pel centre: Serà suficient lliurant el certificat que et pots descarregar del Campus Global, encara que no estigui segellat.

L'AGAUR ha publicat la resolució dels Ajuts MOBINT de la convocatòria 2019-20. Si vas fer-ne la sol·licitud, consulta si n'ets beneficiari/ària al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.