PAÍS UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ CODI - ASSIGNATURA UPF ECTS ASSIGNATURA DE LA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ ECTS GRAU
Espanya UNIVERSIDAD DE GRANADA 20246 Idioma 5 (francès) 8 Lengua C Francés Nivel 2 6 Traducció i Interpretació
20256 Edició y revisió 4 Edición y Maquetación 6 Traducció i Interpretació
20257 Traducció Avançada Català - Espanyol 4 Traducción especialitzada A-B Inglés 6 Traducció i Interpretació
20258 Traducció Avançada Espanyol - Català 4 Traducción multimèdia (inglés) 6 Traducció i Interpretació
Traducción 2C-A inglés (Traducción C2) 6
20325 Treball de fi de grau 8 Trabajo de fin de grado 6 Traducció i Interpretació
21966 Traducció 7 (anglès) 4 Edición y Maquetación 6 Traducció i Interpretació
21967 Traducció 7 (francès) 4 Traducción 2 B-A inglés 6 Traducció i Interpretació
Traducción 2 C-A francés 6
21970 Traducció 8 (anglès) 4 Traducción C3 Inglés (Traducción C3) 6 Traducció i Interpretació
21971 Traducció 8 4 Traducción 3 B-A inglés 6 Traducció i Interpretació
             
Regne Unit UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 20258 Traducció Avançada (espanyol i català) 4 The Hispanic languages 7 Traducció i Interpretació
21965 Traducció 7 (alemany) 4 Translation from and into Spanish 7 Traducció i Interpretació
             
Regne Unit UNIVERSITY COLLEGE LONDON 20233 Traducció de Textos Especialitzats III cient. i tèc. 4 European Theatre in Translation 7,5 Traducció i Interpretació
20257 Traducció Avançada Català - Espanyol 4 French: Translation into English 7,5 Traducció i Interpretació
Spanish: Translation into English 1 7,5
20258 Traducció Avançada (espanyol i català) 4 Spanish: Translation into English 7,5 Traducció i Interpretació
21531 Intercomprensió 4 Basic Swedish 7,5 Llengües Aplicades
Basic Danish 7,5
Topics in Lingüístics 1 4
21967 Traducció 7 (francès) 4 Spanish: Translation into English 7,5 Traducció i Interpretació
21968 Traducció 7 (LSC) 4 Stories & Genres: Topics in Film Studies 1 7,5 Traducció i Interpretació
27966 Traducció 7 (anglès) 4 French: Translation into English 1 7,5 Traducció i Interpretació
             
Regne Unit ROEHAMPTON UNIVERSITY 20257 Traducció avançada (català i espanyol) 4 Professional Translation (Spanish) 5 Traducció i Interpretació
21967 Traducció 7 (Francès) 4 Aspects of Translating and Interpreting (Spanish) 10 Traducció i Interpretació
             
Noruega UNIVERSITETET I TROMSØ 21531 Intercomprensió 4 Business English 10 Llengües Aplicades
             
França ISIT- INSTITUT DE MANAGEMENT ET COMMUNICATION INTERCULTURELS 20257 Traducció Avançada (català i espanyol) 4 Traduction spécialisée du français vers l'espagnol 5 Traducció i Interpretació
20258 Traducció Avançada (espanyol i català) 4 Traduction spécialisée du français vers l'espagnol 5 Traducció i Interpretació
Traduction générale du français vers l’espagnol 5
21966 Traducció 7 (anglès) 4 Traduction générale du français vers l’espagnol 5 Traducció i Interpretació
21967 Traducció 7 (francès) 4 Traduction spécialisée du français vers l'espagnol 5 Traducció i Interpretació
Traduction générale du français vers l’espagnol 5
             
França UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L’OUEST (UCO) 20257 Traducció avançada (català i espanyol) 4 Grammaire Anglaise 2 Traducció i Interpretació
Communication orales et phonétique appliqué angl 2
20258 Traducció Avançada (espanyol i català) 4 Culture Contemporaine LV2 Espagnol 2 Traducció i Interpretació
Techniques de traduction espagnole (LLCE) 2
21967 Traducció 7 (Francès) 4 Communication orale, Phonnétique Appliqué 2 Traducció i Interpretació
Théatre LV2 Espagnol 2
Version Espagnole I (LEA/LLCE) 2
Techniques de traduction Espagnol 2
Techniques de traduction Anglais 2
             
Suïssa UNIVERSITÉ DE GENÈVE 20257 Traducció Avançada (català i espanyol) 4 Practique de la traduction EN/ES 5 Traducció i Interpretació
21966 Traducció 7 (anglès) 4 Practique de la traduction FR/ES cours 1 5 Traducció i Interpretació
             
Bèlgica UNIVERSITEIT GENT 20256 Edició i Revisió 4 English: Advanced Writing Skills 3 Traducció i Interpretació
English: Language Practice D 5
20257 Traducció Avançada (català i espanyol) 4 Screen Translation English-Spanish 5 Traducció i Interpretació
20274 Teories de la Traducció 4 Introduction to Translation Technology 5 Traducció i Interpretació
20276 Gestió Terminològica 4 Introduction to Foreign Language Training for Adults 5 Llengües Aplicades
20289 Traducció Juridicoeconòmica 2 (anglès) 4 Applied Linguistics: Capita Selecta 5 Traducció i Interpretació
21965 Traducció 7 (alemany) 4 Translation: English-Spanish 5 Traducció i Interpretació
21967 Traducció 7 (francès) 4 Translation: English-Spanish 5 Traducció i Interpretació
21971 Traducció 8 (francès) 4 Introduction to Language and Culture: French 3 Traducció i Interpretació
Praktisch Frans 3 – B1 3
             
Bèlgica UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 20258 Traducció avançada (esp-cat) 4 Introducción al anàlisis lingüístico de corpus en español 5 Traducció i Interpretació
21531 Intercomprensió 4 English External Organizational Communication 3 Llengües Aplicades
Spanish Internal Communication 3
21967 Traducció 7 (Francès) 4 Lingüístique general: sémantique et pragmatique 3 Traducció i Interpretació
Introducción al anàlisis lingüístico de corpus en español 5
             
Bèlgica UNIVERSITÉ DU MONS 20256 Edició i Revisió 4 Traduction Espagnole (partie 1) 8 Traducció i Interpretació
20256 Edició i Revisió 4 Sociologie (partie 1) 3 Traducció i Interpretació
20258 Traducció avançada (espanyol i català) 4 Ateliers de traduction 6
20970 Traducció 8 (Anglès) 4 Langue Anglaise (niveau 2) 4 Traducció i Interpretació
21531 Intercomprensió 4 3e Langue Allemande (Niveau 1) 4 Llengües Aplicades
Langue Portugaise 4
21966 Traducció 7 (anglès) 4 Traduction Espagnole (partie 1) 8 Traducció i Interpretació
Traduction Espagnole (partie 2) 4
21967 Traducció 7 (francès) 4 Traduction Espagnole (partie 1) 8 Traducció i Interpretació
FLE  (Français langue étrangère) 6
21971 Traducció 8 (francès) 4 FLE  (Français langue étrangère) 6 Traducció i Interpretació
25257 Traducció Avançada (català i espanyol) 4 Traduction Espagnole (partie 1) 8 Traducció i Interpretació
25258 Traducció Avançada (espanyol i català) 4 Traduction Espagnole (partie 1) 8 Traducció i Interpretació
             
Canadà UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 20231 Tecnologies de la traducció 4 Italien 4 (niveau B1.2) 6 Traducció i Interpretació
20232 Trad. De textos Especialitzats II Jurídics i Econòmics 4 Introduction a la traduction hispanique 6 Traducció i Interpretació
20256 Edició i Revisió 4 Téchniques de rédaction 6 Traducció i Interpretació
20257 Traducció avançada (català i espanyol) 4 Traduction Espangol-Française 6 Traducció i Interpretació
21531 Intercomprensió 4 Italien 1 (niveau A1) 4 Llengües Aplicades
21970 Traducció 8 (Anglès) 4 Professional writing for translators 6 Traducció i Interpretació
             
Canadà UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 21966 Traducció 7 (Anglès) 4 German Translation 6 Traducció i Interpretació
25257 Traducció Avançada (català i espanyol) 4 English Grammar and usage 6 Traducció i Interpretació
             
Alemanya ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU 21531 Intercomprensió 4 PanoRomania - Die romanischen Sprachen im Überblick 3 Llengües Aplicades
Anwendungskompetenz Italienisch, Niveau B2.1 1
             
Alemanya RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG 20256 Edició i Revisió 4 Fachsprache Wirtschaft 1 4 Traducció i Interpretació
Essential Skills for Writing 4
20256 Edició i Revisió 4 - Interkulturelle Kompetenzen im Themenfeld Gesundheit und Krankenheit 3 Traducció i Interpretació
21969 Traducció 8 (alemany) 4 - Übersetzen als kulturwissenschaftliches Handeln (B-Sprache) 3
    - Vertiefung II Übersetzen (B-Sprache) 3
20257 Traducció Avançada (català i espanyol) 4 - Fachübersetzen I aus A- in B-Sprache > ES 3 Traducció i Interpretació
21965 Traducció 7 (alemany) 4 - Fachübersetzen Ib (Fachtexte aus B- in A-Sprache) / Fachübersetzen I (Fachtexte aus C- in A-Sprache) 3
21969 Traducció 8 (alemany) 4 - Übersetzungsrelevante Sprach- und Kulturkompetenz I (B-Sprache) 3
    - Vertiefung II Übersetzen (B-Sprache) 3
20257 Traducció Avançada (català i espanyol) 4 - Fachübersetzen Ib (Fachtexte aus B- in A-Sprache 3 Traducció i Interpretació
21965 Traducció 7 (alemany) 4 - Übersetzen gemeinsprachlicher Texte IIIa (A- in B-Sprache) >ES 3
    - Vertiefung I Übersetzen (C-Sprache) 3
20218 Traducció entre les llengües catalana i espanyola 4 - Fachübersetzen IV: Web Publishing (DE>EN) 3 Traducció i Interpretació
21965 Traducció 7 (alemany) 4 - Interkulturelle Kompetenzen im Themenfeld Gesundheit und Krankenheit 3
21969 Traducció 8 (alemany) 4 - Übersetzen gemeinsprachlicher Texte II (B- in A-Sprache) (EN>ES) 3
    - Übersetzen gemeinsprachlicher Texte IIIa (A- in B-Sprache) (DE>ES) 3
             
Alemanya UNIVERSITÄT LEIPZIG 20256 Edició i Revisió 4 Projekt Katalanisch 10 Traducció i Interpretació
English & Text & Language 4
20257 Traducció Avançada (català i espanyol) 4 Juristisches Übersetzen Deutsch-Spanisch 4 Traducció i Interpretació
21965 Traducció 7 (alemany) 4 Übersetzen Deutsch-Spanisch 4 Traducció i Interpretació
21969 Traducció 8 (alemany) 4 Übersetzen Deutsch-Katalanisch 4 Traducció i Interpretació
             
Alemanya UNIVERSITÄT POTSDAM 21531 Intercomprensió 4 Bekämpft, geduldet, gefördert: Die kleinen romanischen Sprachen in Europa 3 Llengües Aplicades
Spanisch Traducción alemán -castellano 3
La variación lingüística en el espanyol peninsular 3
             
Alemanya UNIVERSITÄT TÜBINGEN 21531 Intercomprensió 4 Second Language Adquisition 4 Llengües Aplicades
             
Alemanya UNIVERSITÄT WIEN 20256 Edició i Revisió 4 UE Lesekompetenz und Textproduction: Deutsch 4 Traducció i Interpretació
20257 Traducció Avançada (català i espanyol) 4 Rechtubersetzen: Spanisch 4 Traducció i Interpretació
UE Legal Translation 4
21670 Traducció 8 (anglès) 4 UE Übersetzen Technik und Naturwissenschaften 4 Traducció i Interpretació
21966 Traducció 7 (anglès) 4 UE Basiskompetenz Translation A Spanish 4 Traducció i Interpretació
21969 Traducció 8 (Alemany) 4 UE Translation in Engineering and Natural Sciences Spanish 4 Traducció i Interpretació
UE Basic Competence Translation A Spanish 4