Existeix també la possibilitat de sol·licitar préstecs amb interès preferent en algunes entitats bancàries. Intranet.