Escacs

Curs nivell iniciació:

Els objectius son:

  • aprendre i comprendre les regles bàsiques.
  • incorporar contingut teòric inicial.
  • conèixer les fases d'una partida.

Curs nivell mig:

Els objectius son:

  • realitzar un correcte desenvolupament inicial (fase obertura)
  • practicar exercicis tàctics (fase mig joc)
  • practicar finals.