El servei de Sostenibilitat, Atenció i Compromís Universitaris (SACU) té com a funció destacada l’organització d’activitats esportives universitàries.

El curs 2023-2024, la UPF és la universitat coordinadora dels Campionats de Catalunya Universitaris (CCU), un esdeveniment esportiu interuniversitari de grans dimensions. Aquesta competició té com objectiu bàsic el foment de la pràctica esportiva entre els estudiants de les diferents universitats catalanes, mitjançant competicions esportives i la promoció dels valors i l’esperit esportiu dels seus participants. Els CCU 2023-2024 tindran lloc al TecnoCampus de Mataró, de novembre 2023 al mes de març 2024.


Necessitem voluntaris per a ajudar a l’organització i difusió dels campionats, tant en la part de la gestió esportiva com en el seguiment i suport a la competició. La dedicació en aquest voluntariat té un reconeixement de 3 ECTS. Qualsevol estudiant de la UPF i del TecnoCampus de Mataró pot ser voluntari dels CCU.

En cas que hi hagi més demanda que places (12 voluntaris) els criteris de selecció seran els següents:

 • Tenir disponibilitat horària (fins a 5 punts)
 • Tenir o estar cursant estudis relacionats amb l’àmbit esportiu (fins a 5 punts)
 • Tenir experiència en l’organització d’esdeveniments (fins a 5 punts)
 • Tenir experiència en l’organització d’esdeveniments esportius (fins a 5 punts)

La Comissió de selecció estarà formada per:

 • El delegat d’estudiants
 • La cap del SACU
 • El tècnic d’Esports UPF
 • La cap de la UACU (TecnoCampus)

És necessari adjuntar una carta de motivació explicant:

 • Disponibilitat horària 
 • Estudis relacionats amb l’àmbit esportiu (finalitzats o en curs)
 • Experiència en l’organització d’esdeveniments 
 • Experiència en l’organització d’esdeveniments esportius 

Les inscripcions seràn obertes fins al 8 de novembre del 2023