Tarifes aprovades per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UPF en la sessió del 17 de desembre del 2019.
Entrada en vigor a partir de l'1 de gener del 2020. 

IVA no inclòs, excepte que s'indiqui expressament