Vés enrere Núria Sebastián-Gallés ha estat nomenada membre del Comitè Científic i Tècnic de l'Agència Estatal de Recerca

Núria Sebastián-Gallés ha estat nomenada membre del Comitè Científic i Tècnic de l'Agència Estatal de Recerca

Professora catedràtica de psicologia de la UPF, s'afegeix a l'òrgan col·legiat consultiu i d'assessorament amb caràcter permanent de l'Agència Estatal de Recerca dins el Ministeri de Ciència i Innovació del govern espanyol.

21.05.2021

Imatge inicial

Núria Sebastián Gallés, professora catedràtica de psicologia de la UPF que, amb anterioritat el 2014, va ser elegida vicepresidenta del Consell Europeu de Recerca (ERC en anglès), ara passa a formar part del Comitè Científic i Tècnic, l'òrgan col·legiat consultiu i d'assessorament amb caràcter permanent de l'Agència Estatal d' Investigació,  dins el Ministeri de Ciència i Innovació del govern espanyol.

Aquest Comitè assessorarà a l'Agència sobre el pla anual d'activitats i sobre els principis, metodologies i pràctiques d'avaluació científica i tècnica pels quals es regirà l'Agència, incorporant estàndards internacionals. També s'encarregarà d'aconsellar pel que fa al seguiment, resultats i impacte de les actuacions de l'Agència i en la definició dels criteris de selecció dels col·laboradors i experts.

"Estic molt satisfeta d'aquest reconeixement i de poder posar a disposició de l'Agència Estatal de Recerca tota la meva experiència assolida en la gestió del coneixement i la recerca", ha manifestat Núria Sebastián-Gallés.

El Comitè Científic i Tècnic de l'Agència Estatal d'Investigació va ser nomenat per acord de Consell Rector de data 6 de març de 2017 i es reunirà periòdicament cada quatre mesos. Està compost per dotze experts de reconegut prestigi internacional, en la selecció del qual s'ha tingut en compte la distribució equilibrada de totes les grans àrees de coneixement.

Una carrera professional i acadèmica que aporta una àmplia experiència

Núria Sebastián Gallés, catedràtica de psicologia en el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, es va doctorar en Psicologia Experimental a la Universitat de Barcelona l'any 1986. Després d'una formació postdoctoral a l'Institut Max Planck i al CNRS a París, va obtenir una plaça de professora titular d'universitat a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona l'any 1988,  i de catedràtica d’universitat l'any 2002.

Ha estat investigadora invitada a diversos centres de recerca, com ara l'IRCS de la Universitat de Pennsilvània, l'ICN de l'University College a Londres i professora a la Universitat de Chicago. Ha estat reconeguda internacionalment amb un premi de la Fundació James S. McDonnell (programa "Bridging Mind, Brain and Behavior") el 2001 i va impartir les prestigioses "Nijmegen Lectures" el 2005.

El 2016 va ser escollida membre de la British Academy. Ha estat membre de Consell Científic de l'European Research Council i també una de les seves vicepresidentes.

Al  Centre de Cognició i Cervell de la Universitat Pompeu Fabra dirigeix el grup de recerca en Adquisició i Percepció de la Parla (SAP) centre en el qual treballa en l'estudi del procés d'aprenentatge de llengües centrat especialment en les poblacions bilingües. La recerca de laboratori comprèn infants i adults i les metodologies es basen en respostes de comportament, fisiològiques i de producció d'imatges cerebrals.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact