Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

El primer diari espanyol es publica de nou en edició crítica

El primer diari espanyol es publica de nou en edició crítica

El professor Díaz-Noci, investigador del grup de recerca DigiDoc, participa en aquest llibre que recupera i estudia la primera gaseta que va aparèixer a la Península Ibèrica.

02.03.2021

Imatge inicial

1618 és l'any en què es pot fixar l'aparició del primer diari espanyol, del qual es coneixen onze números publicats a València i que ara es recuperen en l'edició crítica Gaceta de Roma (Valencia, Felipe Mey, 1618-1620). Estudio y edición crítica del primer diario español  (2020, A Corunya, SIELAE)

L'obra ha anat a càrrec de tres acadèmics, entre els quals JavierDíaz-Noci, investigador del grup de recerca DigiDoc del Departament de Comunicació de la UPF, juntament amb els investigadors Rafael Soto, de la Universitat d'Alcalá d'Henares, i la professora Carmen Espejo-Cala, de la Universitat de Sevilla.

Segons els autors, els antecedents del periòdic cal buscar-los "just immediatament després de l'esclat de la revolta de Bohèmia que va donar peu, a l'estiu de 1618, a la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648). Un esdeveniment que va ser decisiu per al salt definitiu a l'eclosió de publicacions informatives periòdiques o semiperiòdiques a Europa. En aquest context, es publica a Roma una gaseta, de la qual no coneixem exemplars que hagin sobreviscut, que poc després un impressor valencià, Francisco Felipe Mey, fa traduir, imprimir i distribuir en llengua espanyola durant tres anys, entre 1618 i 1620, a València".

Avui es coneixen onze exemplars d'aquesta gaseta que es conserven a la Biblioteca Reial de Torí (Itàlia), que la professora Espejo-Cala, una de les millors estudioses del periodisme espanyol i europeu de l'època, va identificar com una sèrie i, en definitiva, el primer diari espanyol pròpiament dit. Ho va fer, precisament, en el número 2, de maig de 2011, a Obra Periodística. Hemeroteca Digital de Autores, una publicació digital de la UPF.

Els investigadors van publicar aquesta recerca el 24 de desembre del 2020 i es troba accessible a través d'Internet. La monografia consta d'una introducció i una edició crítica del primer periòdic espanyol. En ella s'estableixen els criteris d'edició i modernització de textos periodístics de l'Edat Moderna (segles XVI-XVIII), que el projecte de recerca IbemNews sobre notícies i periodisme espanyol al segle XVII, porta a terme de forma continuada. Per a la llengua catalana, Díaz-Noci ha publicat també un DigiDoc Report per establir els criteris d'edició de gasetes.

Rafael Soto, Carmen Espejo-Cala i Javier Díaz-Noci duen a terme un estudi i edició crítica de l'obra que han anomenat Gazeta de Roma (en ocasions, els onze números de la sèrie porten títols diferents) en què a més d'explicar i establir els criteris d'edició, els autors fan un estudi sobre l'activitat noticiosa de l'època -els albors del periodisme espanyol i europeu-, sobre la impremta dels Mey a València, i un estudi basat en tècniques d'anàlisi de contingut, anàlisi social de xarxes, anàlisi narratològica o anàlisi estilística, dels continguts, fonts, autors i procedència de les notícies contingudes en el diari.

A més, els autors brinden una doble edició paleogràfica i modernitzada dels onze números esmentats, i ofereixen una sèrie d'índexs -onomástic, d'autoritats i de topònims- per entendre millor les xarxes informatives de l'època. L'estudi pretén tenir continuïtat amb l'edició d'altres gasetes primerenques, en les diverses llengües d'Espanya, pertanyents a l'Edat Moderna.

Obra de referència: 

Soto-Escobar, R.; Díaz-Noci, J.; Espejo-Cala, C. (2020), Gaceta de Roma (Valencia, Felipe Mey, 1618-1620). Estudio y edición crítica del primer periódico español. A Coruña: SIELAE.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: