Cens electoral i presentació de candidatures

 1. 17gener
  2023
  Cens electoral i presentació de candidatures
 2. 07febrer
  2023
  Proclamació de candidatures i campanya electoral
 3. 17febrer
  2023
  Votació electrònica
 4. 20febrer
  2023
  Escrutini i publicació de resultats

Dates

 • 17 de gener del 2023: inici del període de presentació de candidatures
 • 31 de gener del 2023: final del període de presentació de candidatures

 

Les candidatures es presentaran degudament signades pels candidats i es formalitzaran en el model establert a aquest efecte:

 

Presentació en paper

Podeu presentar les candidatures de manera presencial al  Registre General de la Universitat. Actualment la única seu que està oberta és la seu Registre General a l'edifici de la Mercè (Carrer de la Mercè, 10-12).

El formulari ha de ser original i estar signat manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni formularis signats electrònicament en la presentació presencial)

 

Presentació electrònica

També podeu presentar la candidatura de manera electrònica adjuntant-la a la instància general electrònica que podeu trobar a la Seu Electrònica, a catàleg de procediments-Tràmits

Abans de començar el tràmit s’informa de com us podeu identificar electrònicament (idCAT MòbilidCATCl@veT-CatDNi-e, etc)

Us agrairíem que complimentéssiu aquesta instància general electrònica indicant:

 • a l'apartat DEMANO: Presentació de candidatura a les eleccions a rector convocades per Acord del Consell de Govern de 26 d'octubre del 2022 (en minúscules i en català, tal com està escrit)
 • a Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: JUNTA ELECTORAL DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA  (en majúscules i en català, tal com està escrit)

I si estic absent de la Universitat?

 • Per causa justificada pots presentar-la a través de les oficines de correus mitjançant correu urgent o burofax, o bé acreditant la presentació de la candidatura a les oficines diplomàtiques o consulars.
 • Per a que sigui vàlida has de comunicar la presentació a la Secretaria General, per qualsevol mitjà, el mateix dia de la presentació i en tot cas abans d'acabar el termini de presentació de candidatures.

Pots adreçar-te a la Secretaria General ([email protected])