Dates

  • 19 de març del 2021: publicació dels cens provisional i inici del període de presentació de reclamacions
  • 7 d'abril del 2021: final del període de presentació de reclamacions al cens provisional.
  • 9 d'abril del 2021: publicació del cens definitiu

 

On puc consultar el cens?

i si trobo un error?

  • Es pot interposar un recurs per escrit davant la Junta Electoral de la UPF (Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona), tant per inclusió com per omissió indegudes. 
  • La Junta Electoral de la UPF resoldrà els recursos, en única instància, amb la qual cosa posarà fi a la via administrativa.

 


Pots adreçar-te a la Secretaria General ([email protected]) o trucar al 935 422 068