Els estudiants que vulguin ser delegats han de presentar la seva candidatura.

Les candidatures són unipersonals i no se celebraran votacions en aquells casos que el nombre de candidats sigui igual o inferior al nombre de llocs a cobrir. Els candidats presentats seran proclamats candidats electes.

 

Dates de presentació de candidatures

Les candidatures, adreçades a la Junta Electoral corresponent, podran ser presentades del 3 a l'11 d'octubre del 2022, fins a les 22.00 hores.

 

Com puc presentar la meva candidatura

La candidatura s'ha de presentar al Registre General de la Universitat:

      Descarrega el manual de presentació de candidatures clicant a la icona.

 

 

Al·legacions a candidatures

La Junta Electoral del centre corresponent examinarà les candidatures i farà pública la proclamació provisional de candidats el 13 d'octubre. Des del 14 al 18 d'octubre, els candidats proclamats o exclosos estan legitimats per interposar recurs davant la Junta Electoral de Centre, que resoldrà els recursos i procedirà a la proclamació definitiva el 19 d'octubre.

 

Absència de candidats

Si no es presenten candidatures, la tasca de delegat o delegada serà desenvolupada en funcions pel delegat o delegada del curs anterior. Si no és el cas, quedarà vacant.

 

Publicació i reclamacions

  • Del 3 a l '11 d'octubre: període de presentació de candidatures.
  • 13 d'octubre: proclamació provisional de candidats.
  • Del 14 al 18 d'octubre: finalització de reclamacions a la proclamació provisional de candidats.
  • 19 d'octubre: resolució de les reclamacions i publicació de les candidatures definitives.
  • 3 de novembre: proclamació provisional de candidats electes.
  • Del 4 al 8 de novembre: finalització de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes.
  • 9 de novembre: resolució de reclamacions i proclamació definitiva de candidats electes.