Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Grau en Biologia Humana / Curs 1r

Grau en Medicina / Curs 1r

Grau en Medicina / Curs 2n

Facultat d'Economia i Empresa

Grau en International Business Economics / Curs 2n / Grup 1

Doble grau en Dret - ADE / ECO / Curs 2n / Grup 1

Doble grau en Dret - ADE / ECO / Curs 4rt / Grup 1

Facultat de Ciències Polítiques i Socials

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració / Curs 1r / Grup 1

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració / Curs 1r / Grup 2

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració / Curs 3r / Grup 2

Grau en Filosofia, Política i Economia / Curs 1r

Facultat de Dret

Grau en Dret / Curs 2n / Grup 2

Grau en Dret / Curs 3r / Grup 2