• Convocatòria: 4 d’octubre del 2019
 • Inici del procés electoral: 4 d’octubre del 2019
 • Publicació del cens electoral: 4 d’octubre del 2019
 • Presentació de candidatures: del 4 al 14 d’octubre del 2019
 • Últim dia de reclamació al cens electoral: 9 d’octubre del 2019
 • Publicació del cens electoral definitiu: 10 d’octubre del 2019
 • Proclamació provisional de candidats: 15 d’octubre del 2019
 • Últim dia de reclamació a la proclamació provisional de candidatures: 18 d’octubre del 2019
 • Proclamació definitiva de candidats: 21 d’octubre del 2019
 • Actes d'informació electoral: del 4 al 27 d’octubre del 2019
 • VOTACIONS ELECTRÒNIQUES : del 28 d’octubre del 2019, a les 10.00h fins el 3 de novembre del 2019, a les 17.00h.
 • Proclamació provisional dels candidats electes: 5 de novembre del 2019
 • Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidats electes: 8 de novembre del 2019
 • Proclamació definitiva dels candidats electes: 11 de novembre del 2019